Ứng dụng ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Bắc Việt - Góc nhìn mới!!!

01/07/2020 10:25 +07 - Lượt xem: 69663

Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt là một trong những công ty nòng cốt của Bắc Việt Group. Là một trong những công ty đầu tiên ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào quy trình sản xuất. Vậy có điều gì đặc biệt khi tập thể cán bộ công nhân viên ứng dụng ISO vào công việc.

Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt là một trong những công ty nòng cốt của Bắc Việt Group. Là một trong những công ty đầu tiên ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào quy trình sản xuất. Vậy có điều gì đặc biệt khi tập thể cán bộ công nhân viên ứng dụng ISO vào công việc.

Vậy ISO là gì?

ISO là tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). Tổ chức phi chính phủ này được thành lập vào năm 1947, tại Thụy Sĩ. Việt Nam tham gia tổ chức này vào năm 1977 và  thành viên thứ 77. ISO đưa ra các tiêu chuẩn chung về quản lý công nghiệp và thương mại trên toàn cầu. Hệ thống tiêu chuẩn ISO chuẩn hóa quy trình và các phần công việc của từng vị trí, cán bộ trong công việc.

ISO 9001: 2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi tổ chức:

a) cần chứng minh khả năng cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, và

b) nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quy trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu theo luật định và quy định hiện hành.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001: 2015 là chung chung và được dự định áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể loại hoặc quy mô của nó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ mà nó cung cấp.

(Nguồn ISO.org)

ỨNG DỤNG ISO TẠI BẮC VIỆT

Nhờ áp dụng và tuân thủ yêu cầu, Công nghệ Bắc Việt sớm nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015, đó là thành công nhưng tập thể cán bộ không quên việc duy trì ISO tại nhà máy và hướng dẫn những thế hệ kế nhiệm làm việc tại công ty.

Một số hình ảnh khi mọi người cùng tham gia chăm sóc văn phòng, nhà xưởng cuối tuần:

 
Bài xem nhiều